Veien til lappen Roalds Trafikkskole

2.GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING

Timer er individuelt

Det er ikke fastsatt noe timetall på dette trinnet. Mengden timer tilpasses ditt behov og den mulighet du har til  å øvelseskjøre med andre.

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering.

Innhold i trinn 2: Grunnleggende opplæring

 • Førerkort og føreropplæring
 • Bilens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø
 • Eiers og brukers ansvar
 • Kjøring med tilhenger
 • Menneskets kapasitet og traikkens krav
 • Klargjøring for kjøring
 • Grunnleggende bruk av bilen i variert terreng
 • Grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
 • Sikkerhetskontroll
 • Obligatorisk trinnvurdering

Mål for opplæringen trinn 2

 • Ha den kompetansen som er nødvendig for å ha et godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.
 • Så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra egen bil til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.
 • Drøfte egen motivasjon og vilje til å bruke den kunnskapen og de ferdighetene man lærer gjennom trinnet.
 • Vurdere egen ferdighet i å oppdage mangler ved bilen.

Som elev skal du gjøre rede for:

 • reglene for førerkort og trafikkopplæring
 • bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø
 • eiers og brukers ansvar
 • kjøring med tilhenger
 • menneskets kapasitet og trafikkens krav

Hvordan gjøre seg klar for kjøring

Utføre igangsetting og stans, giring, styring, bremsing og rygging i variert terreng

Beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk

Utføre aktuell sikkerhetskontroll av bilen

Alle elever må vise at de har nådd måloppnåelse for trinnet, før de kan gå videre til trinn 3.

Hei, trykk på de enkelte stegene for å lese om hvordan veien til lappen er bygd opp

Del 1 = 4 skoletimer

 • Trafikkopplæring
 • Trafikk og førerollen

Del 2 = 4 skoletimer

 • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke

Del 3 = 3 skoletimer

 • Mennesket i trafikken og samhandling

Del 4 = 3 skoletimer

 • Trafikkopplæring øvelseskjøring og kjøreerfaring

Del 5  = 3 skoletimer

 • Gjennomføres  fra midten av oktober til  midten av mars.

Når du har gjennomført Trafikalt grunnkurs skal du ha oppnådd god forståelse for trafikkopplæring og bilkjøring at man kan begynne å øvelseskjøre. Du skal også ha den kompetansen som er nødvendig for å ha god utbytte av videre opplæring.

Oppsumering av innholdet i Trafikalt grunnkurs.

 • Trafikkopplæringen
 • Trafikk og førerolle
 • Mennesket i trafikken og samhandling
 • Trafikkkopplæring, øvelseskjøring og kjøreeerfaring
 • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Trafikant i mørket

Så snart som mulig når du har satt igang med opplæringe søker du om førerkort hos statens vegvesen. Det gjør du elektronisk ved å logge deg inn på din side hos Statens Vegvesen. Du kan logge in med Bank ID, Bank ID App el lignende.

Så snart du har gjennomført Trafikalt grunnkurs, kan du starte med øvelseskjøring. Ha alltid med deg legitimasjon og bevis for gjennomført Trafikalt grunnkurs. Beviset finner du ved logg inn på din side hos Statens Vegvesen.