1.TRAFIKALT GRUNNKURS

Mål for opplæringen

Trafikalt grunnkurs går over fem kvelder og er obligatorisk. Denne delen foregår i klasserom, unntatt Trafikant i mørket som foregår ute i perioden midten av oktober til midten av mars.

Når du har gjennomført Trafikalt grunnkurs skal du ha oppnådd god forståelse for trafikkopplæring og bilkjøring at man kan begynne å øvelseskjøre. Du skal også ha den kompetansen som er nødvendig for å ha god utbytte av videre opplæring.

Innhold

Trafikalt grunnkurs med varighet av 17 timer

Del 1 = 4 skoletimer

 • Trafikkopplæring
 • Trafikk og førerollen

Del 2 = 4 skoletimer

 • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke

Del 3 = 3 skoletimer

 • Mennesket i trafikken og samhandling

Del 4 = 3 skoletimer

 • Trafikkopplæring øvelseskjøring og kjøreerfaring

Del 5  = 3 skoletimer

 • Gjennomføres  fra midten av oktober til  midten av mars.

Oppsummering av innholdet i Trafikalt grunnkurs.

 • Trafikkopplæringen
 • Trafikk og førerolle
 • Mennesket i trafikken og samhandling
 • Trafikkkopplæring, øvelseskjøring og kjøreeerfaring
 • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Trafikant i mørket

Så snart som mulig når du har satt igang med opplæringen søker du om førerkort hos statens vegvesen. Det gjør du elektronisk ved å logge deg inn på din side hos Statens Vegvesen. Du kan logge in med Bank ID, Bank ID App el lignende.

Så snart du har gjennomført Trafikalt grunnkurs, kan du starte med øvelseskjøring. Ha alltid med deg legitimasjon og bevis for gjennomført Trafikalt grunnkurs. Beviset finner du ved logg inn på din side hos Statens Vegvesen.