Veien til lappen Roalds Trafikkskole

Del 1 = 4 skoletimer

 • Trafikkopplæring
 • Trafikk og førerollen

Del 2 = 4 skoletimer

 • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke

Del 3 = 3 skoletimer

 • Mennesket i trafikken og samhandling

Del 4 = 3 skoletimer

 • Trafikkopplæring øvelseskjøring og kjøreerfaring

Del 5  = 3 skoletimer

 • Gjennomføres  fra midten av oktober til  midten av mars.

Når du har gjennomført Trafikalt grunnkurs skal du ha oppnådd god forståelse for trafikkopplæring og bilkjøring at man kan begynne å øvelseskjøre. Du skal også ha den kompetansen som er nødvendig for å ha god utbytte av videre opplæring.

Oppsumering av innholdet i Trafikalt grunnkurs.

 • Trafikkopplæringen
 • Trafikk og førerolle
 • Mennesket i trafikken og samhandling
 • Trafikkkopplæring, øvelseskjøring og kjøreeerfaring
 • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Trafikant i mørket

Så snart som mulig når du har satt igang med opplæringe søker du om førerkort hos statens vegvesen. Det gjør du elektronisk ved å logge deg inn på din side hos Statens Vegvesen. Du kan logge in med Bank ID, Bank ID App el lignende.

Så snart du har gjennomført Trafikalt grunnkurs, kan du starte med øvelseskjøring. Ha alltid med deg legitimasjon og bevis for gjennomført Trafikalt grunnkurs. Beviset finner du ved logg inn på din side hos Statens Vegvesen.

Mål for opplæringen

Gjennom opplæringen i trinn 3 skal du lære å beherske kjøring i variert trafikk. Ved avslutningen av trinnet skal ferdighetene dine være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig.

3. TRAFIKAL DEL

Timer trinn 3

Det er ikke fastsatt noe minste timeantall for opplæringen på dette trinnet. Undervisningen må tilpasses din erfaring og muligheter for øvelseskjøring privat.

 • Forbikjøring
 • Mørkekjøring og kjøring i tunnel
 • Utrykning
 • Av- og påkjøring på høyhastighetsvei

Sikkerhetskurs på øvingsbane er videre obligatorisk. Kurset består av 4 undervisningstimer.

Du skal avslutningsvis gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering.

Innholdet i Trafikal del

 • Trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger
 • Veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
 • Atferd i trafikken
 • Informasjonsinnhenting
 • Kjøring i bolig-, tettsted- og bymiljø
 • Kjøring i landevegsmiljø
 • Kjøring i kø, tunnel og i mørket
 • Sikker samhandling
 • Obligatorisk trinnvurdering
 • Sikkerhetskurs på øvingsbane

3.Trafikal del

Det er ikke fastsatt noe minste timeantall for opplæringen på dette trinnet. Undervisningen må tilpasses din erfaring og muligheter for øvelseskjøring privat.

Det er ikke fastsatt noe minste timeantall for opplæringen på dette trinnet. Undervisningen må tilpasses din erfaring og muligheter for øvelseskjøring privat.

 • Forbikjøring
 • Mørkekjøring og kjøring i tunnel
 • Utrykning
 • Av- og påkjøring på høyhastighetsvei

Sikkerhetskurs på øvingsbane er videre obligatorisk. Kurset består av 4 undervisningstimer.

Du skal avslutningsvis gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering.

Når du har gjennomført Trafikalt grunnkurs skal du ha oppnådd god forståelse for trafikkopplæring og bilkjøring at man kan begynne å øvelseskjøre. Du skal også ha den kompetansen som er nødvendig for å ha god utbytte av videre opplæring.

 • Trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger
 • Veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
 • Atferd i trafikken
 • Informasjonsinnhenting
 • Kjøring i bolig-, tettsted- og bymiljø
 • Kjøring i landevegsmiljø
 • Kjøring i kø, tunnel og i mørket
 • Sikker samhandling
 • Obligatorisk trinnvurdering
 • Sikkerhetskurs på øvingsbane

Veien til lappen Roalds Trafikkskole

Hei, trykk på de enkelte stegene for å lese om hvordan veien til lappen er bygd opp

Hei, trykk på de enkelte stegene for å lese om hvordan veien til lappen er bygd opp