Veien til lappen Roalds Trafikkskole

Hei, trykk på de enkelte stegene for å lese om hvordan veien til lappen er bygd opp

3.Trafikal del

Det er ikke fastsatt noe minste timeantall for opplæringen på dette trinnet. Undervisningen må tilpasses din erfaring og muligheter for øvelseskjøring privat.

Det er ikke fastsatt noe minste timeantall for opplæringen på dette trinnet. Undervisningen må tilpasses din erfaring og muligheter for øvelseskjøring privat.

 • Forbikjøring
 • Mørkekjøring og kjøring i tunnel
 • Utrykning
 • Av- og påkjøring på høyhastighetsvei

Sikkerhetskurs på øvingsbane er videre obligatorisk. Kurset består av 4 undervisningstimer.

Du skal avslutningsvis gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering.

Når du har gjennomført Trafikalt grunnkurs skal du ha oppnådd god forståelse for trafikkopplæring og bilkjøring at man kan begynne å øvelseskjøre. Du skal også ha den kompetansen som er nødvendig for å ha god utbytte av videre opplæring.

 • Trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger
 • Veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
 • Atferd i trafikken
 • Informasjonsinnhenting
 • Kjøring i bolig-, tettsted- og bymiljø
 • Kjøring i landevegsmiljø
 • Kjøring i kø, tunnel og i mørket
 • Sikker samhandling
 • Obligatorisk trinnvurdering
 • Sikkerhetskurs på øvingsbane