Veien til lappen Roalds Trafikkskole

Hei, trykk på de enkelte stegene for å lese om hvordan veien til lappen er bygd opp

2.Grunleggende opplæring

Gjennom opplæringen i trinn 2 skal du lære å mestre bilen rent kjøreteknisk. Nå er det tid for kjøretimer og øvelseskjøring privat.

Det er ikke fastsatt noe timetall på dette trinnet. Mengden timer tilpasses ditt behov og den mulighet du har til  å øvelseskjøre med andre.

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering.

Mål for denne delen

 • Ha den kompetansen som er nødvendig for å ha et godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.
 • Så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra egen bil til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.
 • Drøfte egen motivasjon og vilje til å bruke den kunnskapen og de ferdighetene man lærer gjennom trinnet.
 • Vurdere egen ferdighet i å oppdage mangler ved bilen.

Som elev skal du gjøre rede for:

 • reglene for førerkort og trafikkopplæring
 • bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø
 • eiers og brukers ansvar
 • kjøring med tilhenger
 • menneskets kapasitet og trafikkens krav

Hvordan gjøre seg klar for kjøring

Utføre igangsetting og stans, giring, styring, bremsing og rygging i variert terreng

Beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk

Utføre aktuell sikkerhetskontroll av bilen

Alle elever må vise at de har nådd måloppnåelse for trinnet, før de kan gå videre til trinn 3.

Innhold

 • Førerkort og føreropplæring
 • Bilens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø
 • Eiers og brukers ansvar
 • Kjøring med tilhenger
 • Menneskets kapasitet og traikkens krav
 • Klargjøring for kjøring
 • Grunnleggende bruk av bilen i variert terreng
 • Grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
 • Sikkerhetskontroll
 • Obligatorisk trinnvurdering