Veien til lappen Roalds Trafikkskole

Hei, trykk på de enkelte stegene for å lese om hvordan veien til lappen er bygd opp

5. avsluttende opplæring

Trinn 4 består av Sikkerhetskurs på vei og tilstrekkelig øving. Du skal bli klar for oppkjøring.

Trinn 4 består av sikkerhetskurs på vei og tilstrekkelig øving. Sikkerhetskurs på vei er obligatorisk og består av 4 deler. Hvis målene for trinnet ikke er nådd etter Sikkerhetskurs på vei, må du ha tilstrekkelig øving før førerprøve kan gjennomføres.

Del 1 = 2 skoletimer i klasserom

 • Bilkjøringens risiko

Del 2 = 5 skoletimer

 • Kjøring i landveismiljø

Del 3 = 4 skoletimer

 • Planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø

Del 4 = 2 skoletimer

 • Refleksjon og oppsummering

Etter å ha gjennomført trinn 4 og dermed trafikkopplæringen i klasse B skal du ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte. Dette innebærer de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

 • er trafikksikker
 • gir god samhandling
 • fører til god trafikkavvikling
 • tar hensyn til helse, miljø og andres behov
 • er i samsvar med gjeldende regelverk

Mål for sikkerhetskurs på vei

 • Gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle din kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.
 • Videreutvikle evnen til refleksjon, til å ta andres perspektiv, og velge kjøremåter med lav risiko.

Du må vise at du har nådd måloppnåelsen for trinnet, før du kan gjennomføre den praktiske førerprøve.

 • Sikkerhetskurs på vei
 • Bilkjøringens risiko
 • Start planlegging av 4.1.3 (Planlegging og kjøring i variert miljø)
 • Kjørekompetanse i landevegsmiljø
 • Planlegging og kjøring i variert miljø
 • Refleksjon og oppsummering
 • Tilstrekkelig øving