Elevside for Roald Trafikkskole elever!

Her kan du trene på sikkerhetspørsmål Bil og MC. Du kan også fylle ut Trinnvurderingsskjema når du skal videre i opplæringen.

VEITRAFIKKLOVEN § 23:
”Før kjøring begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand. Eier av kjøretøyet eller den som på eierens vegne har rådighet over det, plikter å sørge for at kjøretøyet ikke brukes dersom det ikke er i forsvarlig stand.”

VEITRAFIKKLOVEN § 13:
”Kjøretøyet skal være vedlikeholdt slik at det kan brukes uten å volde fare.”

TRINNVURDERING TRINN 2

Eleven skal mot slutten av trinn 2 gjennomføre trinnvurdering i samsvar med § 7-5

Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for
trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.

MÅL FOR TRINN 2:

TROF.§ 11-3.Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse – klasse B

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

Eleven skal ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget
kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. Eleven skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet i å bruke, og oppdage mangler ved, bilen.

Du skal
1. gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen i klasse B
2. gjøre rede for bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø
3. gjøre rede for eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell
4. gjøre rede for kjøring med tilhenger
5. gjøre rede for menneskets kapasitet og trafikkens krav herunder rus, rusmidler og bilkjøring
6. gjøre seg klar for kjøring
7. utføre igangsetting og stans, giring, styring, bremsing og rygging i variert terreng
8. beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
9. utføre aktuell sikkerhetskontroll av bilen

TRINNVURDERING TRINN 2

Eleven skal mot slutten av trinn 2 gjennomføre trinnvurdering i samsvar med § 7-5

Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for
trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.

MÅL FOR TRINN 2:

TROF.§ 11-3.Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse – klasse B

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

Eleven skal ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget
kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. Eleven skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet i å bruke, og oppdage mangler ved, bilen.

Du skal
1. gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen i klasse B
2. gjøre rede for bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø
3. gjøre rede for eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell
4. gjøre rede for kjøring med tilhenger
5. gjøre rede for menneskets kapasitet og trafikkens krav herunder rus, rusmidler og bilkjøring
6. gjøre seg klar for kjøring
7. utføre igangsetting og stans, giring, styring, bremsing og rygging i variert terreng
8. beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
9. utføre aktuell sikkerhetskontroll av bilen

TRINNVURDERING TRINN 2

Eleven skal mot slutten av trinn 2 gjennomføre trinnvurdering i samsvar med § 7-5

Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for
trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.

MÅL FOR TRINN 2:

TROF.§ 11-3.Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse – klasse B

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

Eleven skal ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget
kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. Eleven skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet i å bruke, og oppdage mangler ved, bilen.

Du skal
1. gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen i klasse B
2. gjøre rede for bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø
3. gjøre rede for eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell
4. gjøre rede for kjøring med tilhenger
5. gjøre rede for menneskets kapasitet og trafikkens krav herunder rus, rusmidler og bilkjøring
6. gjøre seg klar for kjøring
7. utføre igangsetting og stans, giring, styring, bremsing og rygging i variert terreng
8. beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
9. utføre aktuell sikkerhetskontroll av bilen

TRINNVURDERING TRINN 3:
Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.

MÅL FOR TRINN 3:
TROF. § 11-4.Trinn 3: Trafikal opplæring – klasse B

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4. Eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. Eleven skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet til å kjøre i god samhandling med andre.

Eleven skal:
1. gjøre rede for trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger
2. gjøre rede for veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
3. gjøre rede for tydelig, sikker og effektiv atferd i trafikken i ulike vegmiljø, herunder kjøring i tunnel, og de regler som gjelder for bilkjøring
4. anvende systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
5. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i bolig, tettsted og bymiljø og i landevegsmiljø forutse, oppfatte og motvirke risiko for møte- og utforkjøringsulykker, å bli forbikjørt og å kjøre forbi.
7. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i forbindelse med kø, i tunnel og i mørket
8. mestre å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter.

Trinnvurdering 2

Navn(Påkrevd)
Hvem er din Kjørelærer hos Roalds Trafikkskole?

Før jeg starter kjøringen

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456

Når jeg setter i gang eller stanser

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456
123456
123456

Når jeg stopper i motbakke

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456

Når jeg skal svinge til høyre eller venstre i kryss

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456
123456
123456
123456

Når jeg rygger

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456
123456
123456

Når jeg kjører

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456
123456
123456
123456

Når du skal utføre sikkerhetskontroll av bilen

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456
123456
123456
123456
123456
Er du nå klar for og gå videre til trinn 3?(Påkrevd)

Trinnvurdering 3

Navn(Påkrevd)
Hvem er din Kjørelærer hos Roalds Trafikkskole?
Stop
Innkj
Vik

Når jeg kjører

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456
123456
123456
123456

Når jeg kjører i bolig felt, tettsted eller bymiljø

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456
123456
123456
123456
123456

Når jeg kjører frem mot lyskryss

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456
123456

Når jeg kjører i rundkjøring

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456
123456
123456
123456
123456

Når jeg kjører på høyhastighetsvei

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456
123456

Når jeg kjører inn og ut fra større veier

Hvor står du? Velg fra 1 - 6 Aldri=1 Alltid=6
123456
123456
Er målet for trinn 3 nådd ut i fra din vurdering?(Påkrevd)
Er målet for trinn 3 nådd ut i fra lærers vurdering?(Påkrevd)

Sikkerhetskontrollspørsmål

Her kan du trene på sikkerhetspørsmål Bil og MC.

Dette er det smart å ha kontroll på:

  • hvor du finner vognkortet
  • hvor du finner varseltrekanten
  • hvor du finner refleksvesten
  • hvordan du åpner panseret på bilen
  • hvor du finner beholderne for kjølevæske og spylervæske
  • hvordan du kontrollerer batteri og hvor du finner sikringsbokset
  • hvor du finner oljepeilepinnen, om bilen har det. Hvis ikke den har det skal du vite at den ikke har det.

Her kan du øve på sikkerhetskontrollspørsmål

Øv på sikkerhetskontrollspørsmål MC

Svar: Se i vognkortet, dette står der.

Svar: Da må du ta hensyn til egenvekt med bagasje, og eventuelt passasjer med bagasje, altså vektbegrensninger. Vektfordeling og tyngdepunkt er viktig for å ikke miste kjøreegenskapene.

Svar:
Sjekk at dekket er satt på riktig vei (Se på pila)
Sjekk om det er for mye eller for lite luft i dekket
Sjekk om dekket er slitt (Løfte hjulet foran og gå nøye over det) Sjekke at det ikke sitter noe i dekke (Som f. eks spiker osv)
Sjekk om det er noen synlige skader på felgen eller om felgen er skjev. Sjekke at det er riktig dimensjon på dekket (Se i instruksjonsboka)

Her skal du svare at man sjekker lufttrykk i en bensinstasjon og man finner ut hvor mye luft som skal fylles ved å sjekke instruksjonsboka.
Fortell også litt om dekket i samme slengen. at man bør ha minimum 1,6 mm mønsterdybde. Og at dekket skal være fri for skader, spiker, o.s.v.
Hvis du vil, fortell om dekkdimensjon. Kan gi et bra inntrykk på sensor dersom du viser kunnskap.

Svar: 1,6 mm er minimums mønsterdybde på dekk. Dette er for å forhindre vannplaning.

Svar:
Sjekk at formbremsen tåler 50kp trykk (2/3 vandring)
Sjekk at bremsevæsken er normal
Sjekk at ikke bremsehendelen siger inn ved trykk (Lekkasje)
Sjekk at ikke bremseslangen ligger i klem og samtidig å sjekke at slangen ikke er morken.
Sjekk at det er nokk bremsebelgegg og bremseskive. /Bremseklossen har noen merker og se etter og bremseskiven må du kjenne etter eventuelt måle.
Sjekk at det ikke er noe skade på bremseskiven (Sprekk, farge, slitasje osv)

Svar: Årsaken til lavt bremsevæskenivå kan være lekkasjer eller slitt bremsebelegg.

Svar:
Sjekke at bak bremsen tåler 100kp trykk (2/3 vandring)Sjekke at ikke bremsepedalen siger inn ved trykk (Lekkasje)
Sjekk at det er nokk bremsebelgegg og bremseskive. /Bremseklossen har noen merker og se etter og bremseskiven må du kjenne etter eventuelt måle.

Sjekk at det ikke er noe skade på bremseskiven (Sprekk, fagre, slitasje eller slitt ujevnt osv.)

Svar: Konsekvensen med å kjøre med lite bremsebelegg er at det blir varmgang i det. Når bremseklossen er slitt bort blir det metall mot metall og bremse effekten blir redusert samtidig som det blir varm gang i det. Kjører du for lenge med det blir det også veldig dyrt. Bremseskiven vil bli slitt og du må kjøpe ny bremseskive.

Svar: Sjekk alle 4 blinklys, reflexen på skiltet, om nødstoppknappen funker (bryter), og om hornet funker.

Svar: I dagslys må du bruke nærlys. Når du kjører om natta eller når det er mørkt bør du bruke fjernlys, men skru det av, så fort det kommer biler imot. Parklys skal på om du står stille.

Svar: Sjekke at drevene ikke er slitt (Skal ikke se ut som hai finner) Sjekke at kjede ikke er slitt. Kjenne på kjede at det ikke er slakt ved å ta opp og ned (Max 2 cm) og fra side til side. Se om det trenger smøring. Sjekk kardangen etter lekkasje lyd. Risikoen for å kjøre med slaktkjede kan være at det kan hoppe av og verste fall låse bakhjulet

Svar: Sett deg på sykkelen. Trykk inn forbremsen og trykk hardt ned på demperen for å så slippe å se etter om den bare løfter seg opp igjen eller om den ”gynger”.

Svar: Risiko ved lekkasje i gaffelbeinas simmeringer er at demperen ikke vil fungere. Det er svært farlig spesielt i svinger (kan begynne å gynge).

Svar: Konsekvensen kan være låsing av hjul.

Svar: Sjekke begge styrelagrene både oppe og nede bruk støtta slik at du får forhjulet i luften for å så ta styret fra side til side å kjekke etter om det ”lugger.

Svar: Slitt/Slakk i styret kan medføre wobbel og at styringen blir ujevn. (At den ikke styrer akkurat der du vil ha den).

Svar:
Sjekke at hjelmen ikke har yterlige skader (Sprekker, bulk, dype riper osv.)
Sjekke at luftventilasjonen funker
Sjekke at visiret er rent og pent slik at man ser ut samtidig sjekke at det er mulig å ta visiret opp og ned
Se etter at hjelmen er E godkjent
Sjekke at reimen og reimbeskytter er på plass.

Svar: Hjelmen burde sitte helt inn til hodebunnen hele veien, og bør ikke være mulig å rikke fra side til side.

Svar: Med for lite olje på motoren kan medføre skader/slitasje på motoren. Dette kommer ann på om det er snakk om girolje eller motorolje. Motorolje, kan medføre at den skjærer seg. For lite girolje, kan medføre at den vil bli vanskeligere å bruke clutschen og få den i gir, kan ødelegge clutch/girdrev.

Svar: Sjekk demperen bak ved å sette deg på sykkelen for å så bruke kroppstyngden å presse ned demperen ned bak for å så se at den ikke gynger. Sjekke at fjæra ikke er rusten eller skadet. Se etter lekkasjer. Konsekvenser ved kjøring med dårlig støtdempere kan være at man kan begynne å gynge i svinger og kan miste vei grep.

Den kan tilpasses vekt og kjøreforhold.

Øv på sikkerhetskontrollspørsmål Personbil klasse B

Svar: Se i vognkortet, dette står der.

Veggrepet på forhjulene blir redusert, kursstabiliteten blir redusert, bremselengde økes, blendingsfare ved at lyktene heves.

Kjøreegenskapene blir redusert, bremselengde økes, samt at det er  blendingsfare dersom lyktene og fronten på bilen heves.

Se/vis i vognkort eller førerkortforskriftene.

Det er ulovlig. Man får redusert veigrep, kursstabiliteten blir redusert, bremselengden blir lengre, samt blendingsfare siden fronten blir hevet av
vekten bak.

Visuell kontroll, sjekk om det er noe unaturlig ved hjulene.

Visuell kontroll. Er hjulene slitt jevnt i mønsteret?

Dersom det er for lite lufttrykk, vil dekkene være slitt på siden. Dersom det er for mye lufttrykk, vil dekkene være slitt på midten. Dersom det er slitt bare på den ene siden, kan det være at forstillingen på hjulene er skjev.

Visuell kontroll, evt. bruk av dybdemåler eller slitasjevarsel på dekkene. Minste tillatte mønsterdybde på sommerdekk er 1,6 mm og på vinterdekk 3,0 mm. I dekkmønsteret er det små gummiklumper som indikerer hvor slitte dekkene er.

Dårlig veggrep, samt økt fare for vannplaning.

Se instruksjonsbok eller annen merking på bilen. Dette kan være på tanklokk for drivstoff eller i dørkarmen/på døren.

Visuelt kan man se om dekket er jevnt slitt eller bruk lufttrykksmåler. Noen dekk er laget slik at man kanskje må ha høyere lufttrykk enn oppgitt. Er du i tvil, bruk heller litt for høyt lufttrykk.

Kontrollere i vognkortet.

Visuell kontroll.

Kontroller i vognkortet. Defineres som «Min. Li» og deretter en bokstav.

Visuell kontroll. På dekket står det for eksempel «245/45R17 95W». Det vil også stå følgende på dekket: «Max load: 690 kg».

Utføre kontroll: trykk på bremsepedalen til den blir hard (5-6) ganger. Hold trykk på bremsepedalen samtidig som du starter bilen. Pedalen skal nå synke inn.

Som regel er det ikke forsvarlig da dette gir nedsatt bremseeffekt. Samt at pedalen blir veldig tung og hard.

Kontrollere væskenivået i beholder for bremsevæske under panseret på bilen.

Det kan være slitte bremseklosser, noe som gjør at bremsesystemet trengermer væske for å trykke bremseklokkene inn mot bremseskivene. Det kan også være lekkasje i bremsystemet. Ta bilen til verksted for kontroll.

Kjøre mellom 30-40 km/t rett frem, og deretter bremse samtidig som du holder løst i rattet. Bilen skal i utgangspunktet holde kurs rett frem.

Det er en feil ved bremsene som gjør at de ikke slites likt. Trekker bilen til venstre er bremsene mest slitt på høyre side og omvendt. Besøk et verksted.

Stanse, finne evt. årsak (det kan være at to-krets-systemet ikke fungerer eller at det er lite bremsevæske, evt. at håndbrekket er feil). Kanskje det er en teknisk feil og en defekt styreenhet.

Identifisere varsellampen som viser ABS med gul skrift. Få den til å lyse og deretter slukke. Dette er en lampe som skal lyse når du får motoren i gang, og slukke automatisk etter noen sekunder.

Sjekk at bremselys på venstre og høyre side, samt høytsittende bremselys fungerer.

Nei, det er ikke forsvarlig. Feilen kan være en sikring som er røket eller en lyspære som ikke virker.

Slå på lyset, sjekke alle lys ute på bilen.

Ved nødstopp for å markere bil, samt at det kan være en situasjon som krever ekstra oppmerksomhet.

Slå på nærlyset, kjør inn mot en vegg e.l. for å se om det er lys fra begge lykter. Xenonlys skal ha automatisk høyderegulering.

Blending av møtende trafikanter og siktstrekningen i mørket kan bli redusert.

Slå på lysene, visuell kontroll.

Blendingsfare, irritasjon eller bot for feil lysbruk. Ikke alle biler har kurvelys.

Slå på tåkebaklys ved hjelp av bryter.

Dette er de lysene som kommer på automatisk når man starter bilen. Kontrollere at de virker ved å gå rundt bilen.

De kan være sterkt blendende spesielt om man kjører i kø. Kan oppfattes som bremselys.

De kan være sterkt blendende spesielt om man kjører i kø. Kan oppfattes som bremselys.

Parkering i mørket uten andre lyskilder.

Rattutslag til begge sider, sjekke dødgang styring (max 2-3 cm), selvoppretting av styring, ulyder og om bilen er retningsstabil.

Kan være feil på forstillingen eller forskjellig lufttrykk på venstre og høyre side.

Start motor samtidig som du svinger mot venstre eller høyre. Rattet skal da bli lett idet du starter motoren.

Ja, det kan være forsvarlig, men styringen vil bli veldig tung. Dersom bilen har elektromagnetisk styring, vil det ikke være forsvarlig da dette kan ødelegge styringen ytterligere.

Kjøre bilen i ca. 30 km/t med løst rattgrep. Bilen skal gå rett frem.

Det kan være feil lufttrykk, eller feil i forstillingen på hjulene.

Den skal være tilgjengelig fra førersetet, og kan for eksempel ligge i døren, i hanskerommet, under setet eller i et eget rom.

Den skal være godt synlig for andre trafikanter. Utenfor tettbygd strøk bør den stå mellom 100-200 m fra bilen og aktuell situasjon. Innenfor tettbygd strøk bør man vurdere forholdene.

Bruk vindusviskerhendel for å sjekke de forskjellige hastigheter.

Slitasje, rifter, løs gummi eller striper under visking.

Vifter opp i frontrute, temperatur opp! Varmetråder i bakrute og speil.

Behagelig temperatur.

Trykk på knappen for varmetråder i bakruten (rearview).

Ofte samme knappen som varmetråder på bakrute. Kanskje egen knapp.

Åpne panseret og forsøk å dytte i batteriet. Det skal ikke flytte på seg.

Det kan være batterisyresøl og det kan føre til kortslutning.

Trykk på rattet og hornet.

Utføres.

Vise beholder under panseret.

Slitasje, rifter og skader. Virker beltestrammeren? Kontroller.

Beltet vil ligge løst og vil ikke stramme godt nok ved sammenstøt.

Utføres.

Monter den ved bilen. Gå med reflekssiden på varseltrekant fremover for å vise deg selv. Ta på refleks før du går med trekant.

Utføres ved å trykke på den røde trekanten i bilen.

Fjern- eller nærlys vil minske effekten av nødsignallyset. Optimalt bør man ha nødsignallys alene, da det gir best effekt.

Tenning på, lyset skal lyse og deretter slukke.

Barn og kortvokste kan skades ved utløsning av airbag.

Skal være mellom minimum og maksimum på peilepinne til motorolje.

Vis i motorrommet hvor man fyller på olje.

Øv på sikkerhetskontrollspørsmål Klasse BE

Kort 1

Se vegbanen 2,0/2,5 m til side for tilhenger. 10 m bak speilet (h/ v) og videre. Se tilhenger i minst ett speil. Når tilhenger er like bred, eller bredere, enn bil, se begge sider på tilhenger Lås, steng, surr kombinasjon

Lås, steng, surr kombinasjon

Utføres

Utføres

Kort 2

Vognkort tilhenger

Vognkort bil

Kopling og innfesting

Parkeringsbrems på, prøve å kjøre frem.

Kort 3

Vognkort bil

Vognkort bil og henger

Utføres

Vognkort og alle dekk.

Kort 4

Ikke uten spesiell tillatelse

Vognkort bil og henger

Se vegbanen 2,0/2,5 m til side for tilhenger. 10 m bak speilet (h/ v) og videre. Se tilhenger i minst ett speil. Når tilhenger er like bred, eller bredere, enn bil, se begge sider tilhenger Lås, steng, surr kombinasjon

Vognkort og alle dekk.

Kort 5

Vognkort tilhenger

Vognkort bil

Kjøreegenskaper, overbelatete dekk mm, ulovlig – reaksjon ved kontroll

Parkeringsbrems på, prøv å kjøre frem